Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği

İL MÜDÜRÜMÜZ AHMET KIRILMAZ’IN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

05 Haziran 2020
İL MÜDÜRÜMÜZ AHMET KIRILMAZ’IN  5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

     İnsanın, bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumaya ve geliştirmeye yönelik büyük sorumluluğunun vurgulandığı, 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana 5 Haziran tüm dünyada “çevre günü” olarak kutlanmaktadır. Her sene bir tema ile kutlanan Dünya Çevre Gününün bu seneki teması “biyoçeşitlilik” dir.

     İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların tamamen geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı çerçevesinde;

     Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi ilimizde başarı ile yürütülmektedir. İlimizde bulunan tüm kamu kuruluşları, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve Organize Sanayi Bölgeleri sıfır atık uygulamasına geçmiş durumdadır. Yerleşim alanlarındaki sıfır atık uygulamaları da devam etmektedir. Bu sayede 277.845 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır.  

     Bugün ilimizde çevre sorunları konusunda çalışmalar; Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar yanında eğitim kurumlarımız ve oldukça çok sayıda gönüllü sivil kuruluşlarımız tarafından yapılmaktadır. Ancak şunu da belirtelim ki, halkımızın bütünü adeta gönüllü sivil kuruluşlar gibi etkinliğe dahil olmadıkça tam bir çözüm beklenmez. Dünya durdukça insan ve canlı neslinin yaşayabilmesi, yani yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için sağlıklı çevre yaratmak ve bunu korumak hepimizin ortak hedefi olmak zorundadır. Bu vesile ile bu ortak hedefi amaçlayarak İlimizde 7/24 esasına göre gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan çalışma arkadaşlarıma ve çalışmalarımızda her daim kolkola çalıştığımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 İlçe Belediyemiz ve ilgili diğer kurumlara teşekkürlerimi iletirim. 2019 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak  2785 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 1 Ocak 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen denetim sayısı ise 548 dir. Bu denetim rakamları oldukça yüksek denetimi göstermektedir. İlimiz genelinde toplam 2767 tesisin Çevre izin işlemleri bitirilmiştir. 2019 yılında tesisle ilgili 605 adet Çevresel Etki Değerlendirmesi işlemi tamamlanmıştır.

     Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından Türkiye’ de ilk defa yapılan çalışmalar, ilimizde çevre konusundaki hassasiyetimizi gösteren en önemli göstergelerdir. İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolamalara yönelik kapalı dolum sistemine geçilmesi, tank nefeslikleri için gaz arıtım ünitesi kurulumu,  bağlantı noktaları için sızdırmaz kaplinli bağlantı vanası kullanımı ve ikili emniyet ventili kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalardan en önemlisi ise Çevre izni kapsamında tüm tesislere emisyon azaltıcı önlemlerini aldırmadan izini verilmemektedir.

     Bunun yanısıra hava kalitesini olumsuz etkileyerek şikayete sebep olan emisyonların azaltılmasına yönelik yapılan YEŞİL GÖZ projesi ile şikayete konu bacaların görüldüğü gece görüş kameraları taktırılmış ve gece görüş kamerası taktırılan tesislerde şikayetler sonlanmıştır.

     Hava Kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yukarıda sözü geçen iyileştirmelerin kontrolü hava kalitesinin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Hava Kalitesinin değerlendirilmesi için 13 adet istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlara ait veriler değerlendirildiğinde; hava kalitesinin ilimizde iyi olduğu görülmektedir. İlimizdeki tüm istasyon verileri internet üzerinden halkımızın bilgisine açıktır.

Türkiye’de sadece ilimizde uygulanan ve sonrasında Türkiye geneline yaygınlaşan bir çalışma ise tehlikeli atık lisanslı firmaların kamera ile izlenmesidir. İlimizde kamerası bulunmayan firmalara lisanslandırma işlemi yapılmamakta ve bu sayede atık ile ilgili oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin risklerin minimuma inmesi amaçlanmaktadır.

     İlimizdeki evsel ve endüstriyel atıksuların tamamı arıtılmakta olup, ilimizin bir değeri olan Körfezimize atıksuların arıtılmadan deşarjı gerçekleştirilmemektedir. Bu sayede Körfez daha temiz ve canlı yaşamı dikkate değer şekilde artmıştır.

     Atıksuların yönetimine yönelik Türkiye’de ilk defa uygulanan bir diğer çalışma ise ilimizde faaliyet gösteren atıksu taşıyan tüm vidanjörlere cip taktırılmasıdır.  Bu çalışma ilimiz sınırları içerisinde, gerek il içinden gerekse il dışından atıksu transferi yapan tüm vidanjörlerin transfer edilen atıksuların, kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amaçlanmıştır.

     Ülkemizde bir yandan sürmekte olan ekonomik büyümeyi desteklemek, bir yandan da doğal ve tarihi güzellikleri ile yeryüzünde çok az yerde bulunan bir ekolojik ortama sahip olan çevremizi korumalıyız. Bu sebeple çevre kalitesini artırmak; havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, temiz bir çevre oluşturmak temel hedefimizdir.

     Çevre sorunlarının kimi zaman kalkınma ve ekonomik gelişmeyle ilgisi olmasıyla birlikte, gerekli önlemler alındığı takdirde bu çok önemli olan iki konu birlikte çözülebilir, birlikte yürüyebilir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde üretimin arttırılması ve ekonomik gelişmenin önemi çok açıktır. Bu bakımdan kalkınmanın önüne her zaman çevre problemlerini çıkarmamalı hem ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeli hem de çevreyi korumalıyız. Bu dengeyi çok iyi kurmalıyız. Buna da sürdürülebilir çevre tanımlaması denmektedir.

     Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, bütün herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.

     5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha da yoğun ve kesintisiz bir mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır.

     Bütün canlılara hayat bahşeden tabiat ve çevrenin öneminin bir kez daha yüksek sesle dile getirildiği bugün, DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN HERKESE AÇIK BİR DAVETTİR.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               Ahmet KIRILMAZ

                                                                                                                                                Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır