Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Küme Yapı İşlemleri

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 3’üncü maddesi (ı) fıkrasına istinaden Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar;

-Başvuru dilekçesi (sol menüde örneği mevcuttur)

-Tapu ya da tahsis belgesi

-Başvurudan en fazla bir yıl öncesinde düzenlenmiş İmar Durumu

-Proje Müellifi tarafından hazırlanarak imzalanmış ve ilgili İdare tarafından “Küme için incelenmiş, uygun bulunmuştur.” onayı verilmiş vaziyet planı. (Yapıların YİBF numaralarının, yapı sınıfı ve yapı inşaat alanlarının anlaşılır şekilde vaziyet planında yer alması gerekmektedir.)

-Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

-Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında yapılan sözleşme