Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Görev Tanımı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında;

  • Yapılan başvuruları kapsam yönünden belirlemek
  • Ek-II Listesi seçme eleme kriterlerine tabi projelere ilişkin Proje Tanıtım Dosyalarını inceleyerek karara bağlamak
  • İl Çevre Durum Raporu’nu her yıl hazırlamak.
  •  “ ÇED Olumlu” kararına esas ÇED raporu ve “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve denetlemek.