Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Görev Tanımı

 

 1. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim kuruluşu çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
 3. Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere kontör yüklemek,
 4. Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 5. Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,
 6. Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize işlemlerini yürütmek,
 7. Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
 8. Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,
 9. İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 10. Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
 11. Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,
 12. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İdare ve Denetim Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
 13.  Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler ve şantiye şefleri hakkında ilgili idarelere bildirimde bulunmak,
 14. Yardımcı kontrol elemanları, proje müellifleri, şantiye şeflerinin UYDS kayıtlarını onaylamak, bilgilerini güncellemek.
 15. Yapı denetim hizmet sözleşmesinin fesihlerini yapmak.
 16. Proje Müelliflerinin Küme Yapı tekliflerini inceleyip onaylamak.
 17. Yapı Müteahhitliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında, grup tayin işlemlerinin yapılmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini sağlamak,
 18.  “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“ verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve müteahhitlerin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
 19. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.