Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kocaeli Valiliği
Kocaeli Valiliği
Görev Tanımı

1)      İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,

2)      İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması durumunda bu belgeleri vermek,

3)      Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,

4)      Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak,

5)    Toplama Ayırma Belgesi düzenlemek.

 

Toplama Ayırma Belgesi İçin Gereken Şartlar

Toplama Ayırma Belgesi için örnek dilekçe (Başvurular elden yapılabileceği gibi kocaelicevrevesehircilik@hs01.kep.tr kep adresimize de gönderilerek yapılabilmektedir.)

ÇEVRE İZİN VEYA LİSANSI SÜRECİ 3 AŞAMADAN OLUŞUR.

Çevre İzin ve Lisansı için Kapsam belirleme hariç tüm işlemler EÇBS üzerinden yapılabilmektedir.

1.Aşama (Kapsam Belirlenmesi)

Kapsam Belirleme Örnek Dilekçe (Başvurular elden yapılabileceği gibi kocaelicevrevesehircilik@hs01.kep.tr kep adresimize de gönderilerek yapılabilmektedir.)

İlgili tesis ve/veya kuruluşun “Çevre Kanununca Alınması gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” eklerinde bulunan “Ek -1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler” yada “Ek 2 : Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler” listesinde bulunup bulunmadıklarının belirlenmesi,

(Kapsam belirleme tesis veya faaliyet sahibi veya danışmanlık hizmeti aldığı firma tarafından belirlenecek olup tereddüt olması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kapsam belirlenmesi için başvuru yapılabilir.)

2.Aşama : Geçici Faaliyet Belgesi Alınması

Geçici Faaliyet Belgesi almış tesis veya faaliyetler 6 ay sonunda Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansını almak zorundadır.

3.Aşama : Çevre İzin Lisans Belgesi Alınması